De afgelopen 15 jaar heb ik me gespecialiseerd in gedragsstijlen en lichaamstaal. Het is mijn missie om mensen te verbinden met zichzelf en in contact met de ander. 

 

Door het lezen van de lichaamstaal van de ander en het analyseren van gedrag, kan ik objectief op een diepere laag waarnemen. Ware emoties en onderliggende blokkades komen eerder aan het licht. Lichaamstaal spreekt hierbij altijd de waarheid boven gesproken taal.

 

Deze kennis in combinatie met een sterke intuïtie en jarenlange praktijkervaring met groepen, zorgt ervoor dat ik naar de deelnemers toe nog gerichtere feedback kan geven.

Dit leidt tot meer inzicht- en bewustwording van houding en gedrag. Dit leidt tot betere afstemming en aansluiting zodat het contact soepeler verloopt. 

 

Ik ben in te zetten voor: klantgesprekken, acquisitiegesprekken, assessments, communicatiemodellen, feedback, agressie,  weerstand en lastige gesprekken, casuïstiek etc.

 

Elke oefensituatie zet ik zorgvuldig en met plezier neer.

Toegankelijkheid,  inzichten,  humor en interactie staat centraal.